Järjestyksenvalvonta

Yksilöidyt turvakoulutukset

Lisäksi järjestämme erilaisia räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia, MM. TURVAKÄVELY TOIMIPISTEESSÄNNE SEKÄ AGGRESSIIVISEN ASIAKKAAN KOHTAAMIS -KOULUTUKSIA

NÄMÄ KOULUTUKSET voimme suunnitella yhdessä vastaamaan teidän tarpeita. Olemme esimerkiksi järjestäneet ravintolahenkilökunnalle erilaisia henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviä koulutuksia ravintolatiloissa, jolloin käytännön harjoittelu mahdollistuu.

Kouluttajina toimivat viranomaisen hyväksymät ammattitaitoiset kouluttajat, joilla on laaja-alainen koulutustausta ja työkokemus turvallisuusalalta.