TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN HÄTÄENSIAPUKURSSI

Kurssi on käytännönläheinen ja toiminnallinen. Sisältö kootaan kunkin asiakasryhmän toiveiden ja tavoitteiden perusteella. Työelämälähtöinen ensiapukoulutus paneutuu riskitilanteisiin ja pyrkii vastaamaan kunkin työpaikan omakohtaisiin ensiapuhaasteisiin.
Kurssi voidaan toteuttaa työpaikan olosuhteet huomioiden ja/tai riski- ja onnettomuustilanteita simuloimalla. Koulutuksessa yhdistyvät hätäensiapu, varautuminen ja työturvallisuus. Näitä osa-alueita ei aina voida erottaa toisistaan vaan ne muodostavat tilannekohtaisen kokonaisuuden, jossa tulisi pystyä toimimaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

  • Koulutuksesta on mahdollisuus saada virallinen kurssitodistus.
  • Koulutuksen kesto 4-8 oppituntia (á 45 min).

EA 1

SPR:n vakiosisältöisellä kurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla (auttaminen hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa).

  • Virallinen SPR:n koulutuspohjainen ensiapukurssi
  • Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta.
  • Pätevä kaikissa euroopan maissa.

EA 2

Ensiavun Jatkokurssi EA 2 on SPR:n ensiavun jatkokurssi, jonka edellytyksenä on voimassa oleva EA 1 todistus. Kurssi syventää ja laajentaa peruskurssilla opittuja taitoja (vammapotilaan tutkiminen ja hoito sekä taktiikat monipotilastilanteissa).

  • Virallinen SPR:n koulutuspohjainen ensiapukurssi
  • Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta.
  • Pätevä kaikissa euroopan maissa