Hotellit

Hotellien turvaksi

Hotellit

Järjestyksenvalvonta hotellissa

Toimitamme hotellien käyttöön tällä hetkellä järjestyksenvalvonta-, aulaisäntä- ja vartiointipalvelua.

Palveluumme sisältyy kerroskierrokset, ruuhka-apu sisäänotossa, anniskelun valvonta, lukituskierrokset ja muut sovittavat tehtävät.

Meiltä saa myös hankittua hälytyspalvelut, henkilökunnan koulutukset, turvallisuussuunnitelmat sekä harjoitukset poikkeaviin olosuhteisiin.

Kauttamme saat kokouksiin myös lisänaulakot, sekä niiden hoitajat.

Kiinnostaako palvelumme