Hotellit ja muut majoitusliikkeet

Hotellien turvaksi

Toimitamme hotellien käyttöön tällä hetkellä järjestyksenvalvonta-, aulaisäntä- ja vartiointipalvelua.

hotellit2

Palveluumme sisältyy kerroskierrokset, ruuhka-apu sisäänotossa, anniskelunvalvonta, lukituskierrokset ja muut sovittavat tehtävät.

Meiltä saa myös hankittua hälytyspalvelut, henkilökunnan koulutukset, turvallisuussuunnitelmat sekä harjoitukset poikkeaviin olosuhteisiin.

Kauttamme saat kokouksiin myös lisänaulakot, sekä niiden hoitajat.