Yksilöidyt turvakoulutukset

Poikkeavien tilanteiden koulutuksia ja evakuointiharjoituksia

Järjestämme erilaisia räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia, mm. TURVAKÄVELY TOIMIPISTEESSÄNNE sekä AGGRESSIIVISEN ASIAKKAAN KOHTAAMIS -koulutuksia.

Nämä koulutukset voimme suunnitella yhdessä vastaamaan teidän tarpeita. Olemme esimerkiksi järjestäneet ravintolahenkilökunnalle erilaisia henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviä koulutuksia ravintolatiloissa, jolloin käytännön harjoittelu mahdollistuu.

Kouluttajina toimivat viranomaisen hyväksymät ammattitaitoiset kouluttajat, joilla on laaja-alainen koulutustausta ja työkokemus turvallisuusalalta.

Olemme olleet mukana suunnittelemassa isojen ravintola- ja hotellikohteiden evakuointi harjoituksia, mm. useissa Sokotelin ja S-ryhmän kohteissa ympäri Suomen.

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN HÄTÄENSIAPUKURSSI

Kurssi on käytännönläheinen ja toiminnallinen. Sisältö kootaan kunkin asiakasryhmän toiveiden ja tavoitteiden perusteella. Työelämälähtöinen ensiapukoulutus paneutuu riskitilanteisiin ja pyrkii vastaamaan kunkin työpaikan omakohtaisiin ensiapuhaasteisiin.
Kurssi voidaan toteuttaa työpaikan olosuhteet huomioiden ja/tai riski- ja onnettomuustilanteita simuloimalla. Koulutuksessa yhdistyvät hätäensiapu, varautuminen ja työturvallisuus. Näitä osa-alueita ei aina voida erottaa toisistaan vaan ne muodostavat tilannekohtaisen kokonaisuuden, jossa tulisi pystyä toimimaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

  • Koulutuksesta on mahdollisuus saada virallinen kurssitodistus.
  • Koulutuksen kesto 4-8 oppituntia (á 45 min).

EA 1

SPR:n vakiösisältöisellä kurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla (auttaminen hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa).

  • Virallinen SPR:n koulutuspohjainen ensiapukurssi
  • Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta.
  • Pätevä kaikissa euroopan maissa.

EA 2

Ensiavun Jatkokurssi EA 2 on SPR:n ensiavun jatkokurssi, jonka edellytyksenä on voimassa oleva EA 1 todistus. Kurssi syventää ja laajentaa peruskurssilla opittuja taitoja (vammapotilaan tutkiminen ja hoito sekä taktiikat monipotilastilanteissa).

  • Virallinen SPR:n koulutuspohjainen ensiapukurssi
  • Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta.
  • Pätevä kaikissa euroopan maissa