POIKKEAVIEN TILANTEIDEN KOULUTUKSIA JA EVAKUOINTIHARJOITUKSIA

Järjestämme erilaisia räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia, mm. TURVAKÄVELY TOIMIPISTEESSÄNNE sekä AGGRESSIIVISEN ASIAKKAAN KOHTAAMIS -koulutuksia.

Nämä koulutukset voimme suunnitella yhdessä vastaamaan teidän tarpeita. Olemme esimerkiksi järjestäneet ravintolahenkilökunnalle erilaisia henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviä koulutuksia ravintolatiloissa, jolloin käytännön harjoittelu mahdollistuu.

Kouluttajina toimivat viranomaisen hyväksymät ammattitaitoiset kouluttajat, joilla on laaja-alainen koulutustausta ja työkokemus turvallisuusalalta.

Olemme olleet mukana suunnittelemassa isojen ravintola- ja hotellikohteiden evakuointi harjoituksia, mm. useissa Sokotelin ja S-ryhmän kohteissa ympäri Suomen.